ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09489 เลขประจำตัวนักเรียน 26361
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญจวรรณ บุญเพิ่ม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .114/1 ม.8
.ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/03/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09489

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09489

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software