ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09490 เลขประจำตัวนักเรียน 26362
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญญทิพย์ อาษานอก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .79 ม.11
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/06/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09490

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09490

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software