ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09499 เลขประจำตัวนักเรียน 26374
ชื่อ-สกุล นางสาวอารียา ศรประดิษฐ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .203/4 ม.1 ซ.โรงเจ ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ ไม่มี
E-Mail วันเกิด 14/12/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09499

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09499

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software