ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09505 เลขประจำตัวนักเรียน 26368
ชื่อ-สกุล นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .49 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036461013
E-Mail วันเกิด 30/06/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09505

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09505

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software