ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09562 เลขประจำตัวนักเรียน 26453
ชื่อ-สกุล นางสาวพิมพ์ชนก สมดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .94 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์
.17120   โทรศัพท์ 094845440
E-Mail วันเกิด 06/02/2544
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09562

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09562

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software