ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09574 เลขประจำตัวนักเรียน 26471
ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ แสงเงิน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .94/2 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 08/01/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09574

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09574

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software