ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09588 เลขประจำตัวนักเรียน 26487
ชื่อ-สกุล นางสาวนิศารัตน์ ฟักบุญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .13 หมู่ 1 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 20/01/2544
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09588

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09588

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software