ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09612 เลขประจำตัวนักเรียน 26528
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .101 ม.7
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 20/10/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09612

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09612

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software