ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09620 เลขประจำตัวนักเรียน 26520
ชื่อ-สกุล นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .61 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 29/04/2544
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09620

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09620

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software