ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09622 เลขประจำตัวนักเรียน 26518
ชื่อ-สกุล นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .59/4 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0861293324
E-Mail วันเกิด 05/09/2543
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 25/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09622

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09622

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software