ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09637 เลขประจำตัวนักเรียน 26406
ชื่อ-สกุล นายนัฐกิจ สุขม่วง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .44/2 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0801000766
E-Mail วันเกิด 03/04/2544
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09637

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09637

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software