ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09640 เลขประจำตัวนักเรียน 26409
ชื่อ-สกุล นายวิศรุต รู้กิจนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .62 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ 0817599592
E-Mail วันเกิด 18/11/2543
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09640

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09640

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software