ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09670 เลขประจำตัวนักเรียน 26475
ชื่อ-สกุล นายขจรเกียรติ สีโหดา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .87 ม.1
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036791005
E-Mail วันเกิด 30/09/2543
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09670

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09670

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software