ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09671 เลขประจำตัวนักเรียน 26476
ชื่อ-สกุล นายชาญชล หงวนบุญมาก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .1 ม.3
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ 036790245
E-Mail วันเกิด 04/12/2543
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09671

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09671

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software