ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09674 เลขประจำตัวนักเรียน 26479
ชื่อ-สกุล นายภัทรพงษ์ โพธาตุ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .13 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ 0861367091
E-Mail วันเกิด 25/09/2543
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09674

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09674

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software