ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09675 เลขประจำตัวนักเรียน 26480
ชื่อ-สกุล นายสรรเสริญ ศรีเนตร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .168/2 ม.9 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0859433578
E-Mail วันเกิด 03/11/2543
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09675

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09675

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software