ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09686 เลขประจำตัวนักเรียน 26515
ชื่อ-สกุล นายกวินภพ พูดคล่อง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .53 ม.9 ซ.- ถ.สุระนารายณ์
.ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 14/03/2542
วันสมัครสมาชิก 27/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09686

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09686

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software