ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09696 เลขประจำตัวนักเรียน 26532
ชื่อ-สกุล นางสาวณฐมน ชนะน้อย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด
วันสมัครสมาชิก 15/07/2559 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09696

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09696

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software