ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09700 เลขประจำตัวนักเรียน 26565
ชื่อ-สกุล เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .33 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09700

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09700

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software