ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09702 เลขประจำตัวนักเรียน 26567
ชื่อ-สกุล เด็กชายณภัทร สีบุญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .66/3 ม.2 ซ.ศรีสุพรรณ
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09702

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09702

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software