ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09705 เลขประจำตัวนักเรียน 26570
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .122 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 22/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09705

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09705

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software