ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09706 เลขประจำตัวนักเรียน 26571
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนภัทร อยู่รอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .12 ม.1 ซ.ไม่มี ถ.ไม่มี
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ ไม่มี
E-Mail วันเกิด 03/08/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09706

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09706

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software