ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09712 เลขประจำตัวนักเรียน 26577
ชื่อ-สกุล นายศุภชัย สุขพัฒน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .47/1 ม. 3 ซ. - ถ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/08/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09712

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09712

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software