ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09724 เลขประจำตัวนักเรียน 26589
ชื่อ-สกุล นางสาวณิชากร อัมพะวา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .81 ม.2
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 14/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09724

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09724

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software