ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09729 เลขประจำตัวนักเรียน 26594
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงปวรวรรณ สัณฑกุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .233 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 20/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09729

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09729

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software