ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09733 เลขประจำตัวนักเรียน 26598
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพิชญา มณีอินทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .109/1 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 12/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09733

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09733

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software