ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09749 เลขประจำตัวนักเรียน 26614
ชื่อ-สกุล เด็กชายปุญญพัฒน์ เชียงทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .411 ม.3
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/04/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09749

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26614
MB09749
BC016859
การปอก คว้านและการแกะสลักผลไม้
12/07/2561
17/07/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09749

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software