ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09766 เลขประจำตัวนักเรียน 26631
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .364/2 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 30/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09766

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26631
MB09766
BC018291
เฉลยข้อสอบและแนวข้อสอบเข้าเตรียมทหารสำหรับนักเรียนม.3
28/05/2561
31/05/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09766

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software