ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09770 เลขประจำตัวนักเรียน 26635
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนลินญา ลากะสงค์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .190 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 05/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09770

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26635
MB09770
BC019515
มหัศจรรย์ดินแดนทวิ้งเกิล ตอน1 จะเปิดซะ...ประตูสู่แดนทวิ้งเกิล
19/06/2560
22/06/2560
26635
MB09770
BC019518
มหัศจรรย์ดินแดนทวิ้งเกิล ตอน4 ราชินีฝึกหัดทั้งสิบ
19/06/2560
22/06/2560
26635
MB09770
BC019519
มหัศจรรย์ดินแดนทวิ้งเกิล ตอน5 ลืมตาขึ้นสิ เวนดี้
19/06/2560
22/06/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09770

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software