ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09774 เลขประจำตัวนักเรียน 26639
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัทรธิดา นิตสายทอง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .777/1 ม.9
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 13/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09774

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26639
MB09774
BC017049
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ฉ.การ์ตูน
28/11/2560
01/12/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09774

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software