ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09790 เลขประจำตัวนักเรียน 26655
ชื่อ-สกุล เด็กชายรชต สมชนะ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .569 ม.10 ซ.หมู่บ้านครู
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15150   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 23/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09790

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09790

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software