ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09809 เลขประจำตัวนักเรียน 26674
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาวหล่ม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .94/1 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09809

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09809

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software