ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09811 เลขประจำตัวนักเรียน 26676
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงปาริชาติ ธภูธร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .140
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 15/06/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09811

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09811

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software