ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09812 เลขประจำตัวนักเรียน 26677
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพลอยมณี คำแสง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .461/2 ม.1
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0908012833
E-Mail วันเกิด 15/02/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09812

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09812

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software