ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09813 เลขประจำตัวนักเรียน 26678
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภักดิพร กำแหงนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .43 ม.7
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0841366453
E-Mail วันเกิด 25/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09813

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09813

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software