ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09814 เลขประจำตัวนักเรียน 26679
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัชรนันท์ บุญจันทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .46 ม.5 ซ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/04/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09814

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09814

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software