ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09817 เลขประจำตัวนักเรียน 26682
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวาสินี ประคองทรัพย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .86 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 11/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09817

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09817

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software