ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09821 เลขประจำตัวนักเรียน 26686
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุธิดา วงค์สังข์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .42 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.วังม่วง อ.วังม่วง
.-   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/03/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09821

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09821

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software