ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09822 เลขประจำตัวนักเรียน 26687
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุพิชญา พลศรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .199/1 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 16/09/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09822

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09822

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software