ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09823 เลขประจำตัวนักเรียน 26688
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอัญธิกา คำเสียง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .75 ม.8 ซ.- ถ.-
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 20/05/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09823

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09823

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software