ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09826 เลขประจำตัวนักเรียน 26691
ชื่อ-สกุล เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .54 ม.17 ซ.- ถ.-
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0936367514
E-Mail วันเกิด 07/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09826

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26691
MB09826
BC019475
พรายปีศาจ1
19/01/2561
22/01/2561
26691
MB09826
BC018749
HACK เจาะระบ ไขรหัสมรณะ
19/01/2561
22/01/2561

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09826

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-461543 Fax 036-461801     Copyright@Photha Software