ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09826 เลขประจำตัวนักเรียน 26691
ชื่อ-สกุล เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .54 ม.17 ซ.- ถ.-
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 0936367514
E-Mail วันเกิด 07/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09826

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09826

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software