ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09833 เลขประจำตัวนักเรียน 26698
ชื่อ-สกุล เด็กชายธนากร ตะกรุดจันทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .99/2 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 04/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09833

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09833

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software