ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09835 เลขประจำตัวนักเรียน 26700
ชื่อ-สกุล นายพีรพัฒน์ สุขหนู
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .81 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 07/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09835

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09835

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software