ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09858 เลขประจำตัวนักเรียน 26723
ชื่อ-สกุล นางสาววิรดา กันแคล้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .9/17 ม.7 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 12/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09858

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09858

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software