ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09898 เลขประจำตัวนักเรียน 26763
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงธันยพร ภูแก้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .63/2 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09898

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26763
MB09898
BC019699
สุดสาคร ผจญภัย
18/05/2560
22/05/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09898

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software