ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09907 เลขประจำตัวนักเรียน 26772
ชื่อ-สกุล นางสาวสุขาวดี นาคเเก้วบาง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .15 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 02/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09907

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09907

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software