ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09914 เลขประจำตัวนักเรียน 26779
ชื่อ-สกุล เด็กชายชาญวิทย์ กลัดเเป้น
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .113 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 0632379232
E-Mail วันเกิด 19/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09914

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09914

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software