ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09920 เลขประจำตัวนักเรียน 26785
ชื่อ-สกุล เด็กชายพัทธพงศ์ เเก้วขุนทด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .8 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 0822376927
E-Mail วันเกิด 10/08/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09920

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09920

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software