ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09935 เลขประจำตัวนักเรียน 26800
ชื่อ-สกุล นางสาวธิดารัตน์ กันโคกกรวด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .39 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0924145896
E-Mail วันเกิด 03/06/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09935

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09935

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software