ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09951 เลขประจำตัวนักเรียน 26816
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเขมิกา กองกุหลาบ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .34 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 20/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09951

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09951

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software